Teknik

Skalor 3 oktaver:


Treklanger 3 oktaver:


Strängväxlingar:


Lägeväxlingar:


Fiolhand: