Praktiskt

  • Fiol
  • Stråke
  • Hartz
  • Suzuki-bok med CD
  • Violinstöd – Eva Belvelins brukar passa de flesta