Innehåll

 1. Introduktion
 2. Gratis nybörjarmaterial
 3. Vad prioriterar läraren?
 4. Hur spelar man på gehör?

1. Introduktion

Att hjälpa ditt barn att lära sig spela ett instrument i tidig ålder är den finaste gåva du kan ge till ditt barn. När man lyssnar på musik så aktiveras och engageras massor av områden i hjärnan. Men när man faktiskt spelar ett instrument, så blir aktiviteten mer som en fullständig träning av hjärnan.

Det är viktigt att ni betänker om ni verkligen har den tid som krävs för denna aktivitet. Att spela ett instrument kräver tid till daglig övning förutom lektioner. Genom att barnet är så litet när det börjar så måste föräldern vara aktiv mycket mer än vid en senare start. Man har oftast lektion två gånger i veckan, en kortare individuell lektion och en lite längre grupplektion. Däremellan ska man alltså öva på sitt instrument hemma och även lyssna på musiken man övar på (musiken finns digitalt och inspelad på Cd-skiva) så minst 15 min per dag bör man inledningsvis tillbringa med barnet i en lugn övningsmiljö. Senare kommer det att behövas ytterligare daglig tid.

2. Gratis Nybörjarmaterial

Här kommer det snart finnas gratis nybörjarmaterial att ladda ner och börja använda direkt.

 

3. Vad prioriterar läraren?

Detta är min prioritetslista som fiollärare, oavsett om jag jobbar med Blinka Lilla Stjärna eller en avancerad elev som förbereder Mozart violinkonsert i A-dur.

 1. Lära ut en balanserad hållning av kroppen, inkluderar fiol- och stråkhållning.
 2. Lära ut en blanserad tonproduktion eller “tonalisation”.
 3. Lära ut perfekt intonation.
 4. Lära ut färdigheter för att utveckla en artistisk musikalitet i framförandet.
 5. Lära ut toner och stråk till nya stycken.

Du kanske undrar varför “5. Lära ut toner och stråk till nya stycken.” är den sista av mina prioriteringar. Svaret är enkelt. Jag har aldrig haft träffat en elev som inte har lärt sig tonerna till stycket hen arbetade på. Jag har dock träffat många, många elever, som har lärt sig tonerna och stråken till sitt stycke, men som aldrig lärt sig hålla instrumentet och stråken ordentligt, för att producera ett vackert, fullt ljud på deras instrument, eller att spela rent. En del lärare lägger värdefull lektions- och övningstid på att lära ut styckets toner och stråk. Detta lämnar ingen tid för att förbättra färdigheterna som krävs för ett artistiskt framträdande av stycket efter det är inlärt.

Även om att lära ut tonerna är min lägsta prioritet så är det en av de första färdigheter jag lär mina elever så de kan välja toner själva. Hur det går till kan du läsa om i nästa avsnitt. Detta frigör lektionstiden för det viktigare arbetet med att lära sig hur man spelar instrumentet och utveckla musikalitet.

4. Hur spelar man på gehör?

Ja, hur lär man sig tonerna till nya stycken utan att kunna noter? Lär dig spela på gehör i sex olika steg:

Steg ett

Samma eller olika ton?

Läraren spelar två toner på fiolen.  Tonerna ska ha olika tonhöjd men i övrigt vara exakt likadana. När barnet förstår skillnaden mellan samma och olika tonhöjd är hen redo för steg två.

Steg två

Är den andra tonen högre eller lägre än den första? Upp eller ner?

Läraren spelar två toner på fiolen. Denna gången är de alltid olika, och ber barnet och föräldern att beskriva den andra tonhöjden som högre eller lägre än den första. Går tonen upp eller ner?

Steg tre

Hur fungerar tonhöjd på fiolen?

Läraren visar först hur tonhöjd fungerar på ett piano, eftersom det är mycket mindre komplicerat. Den lägsta tonen är den första till vänster, och den högsta noten är den sista till höger. Alla toner emellan är arrangerade från lägsta till högsta.

Fiolens logik är mycket mer komplicerad. Den har fyra strängar som är stämda i en viss tonhöjd från lägsta till högsta. Hur gör man för att få högre eller lägre tonhöjd på fiolen?

Högre tonhöjd – placera fingrarna på strängen (strängen blir kortare).

Lägre tonhöjd – ta bort fingrarna från strängen (strängen blir längre).

När eleven förstår hur man byter tonhöjd på en sträng så visar läraren hur man rör sig från en sträng till en annan.

Steg fyra

Vet du hur stycket du försöker spela ska låta?

Kan du nynna eller sjunga stycket? Om inte så behöver du lyssna mer till materialet. Ibland så blandar vi ihop att “kunna” en låt med att kunna spela den.

Steg fem

Tänker du på låten uttryckt i tonhöjdens riktning – samma, lägre eller högre tonhöjd?

Koppla tonhöjd till låten. Go Tell Aunt Rhody från Suzuki blir t.ex.

Hej och ner, ner och, upp och upp, ner, ner…

 • Hej = första tonen
 • Och = samma ton
 • Ner = lägre tonhöjd
 • Upp = högre tonhöjd

Steg sex

Pröva dig fram!

Läraren visar eleven hur hen kan använda det logiska systemet, men uppmuntrar också till att pröva sig fram hemma. Välj själv toner!